Behandling av personopplysninger i Hibotech AS

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på nettstedet vårt. Ved å bruke nettsiden, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hovedsakelig behandles opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: Når du sender oss e-post sitter vi med din kontaktinformasjon som du har gitt oss i sendte e-post.
Sender vi ut nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet benytter vi din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg eller etter samtykke. Vi besvarer henvendelser som kommer inn til oss. For dette formålet benytter vi din kontaktinformasjon og eventuell informasjon tilknyttet det relevante oppdraget. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg.
Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi deler ikke personopplysningene dine videre med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, plikter i vår avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, som bestilling av varer og tjenester trenger vi fornavn, etternavn og generell kontaktinformasjon. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.
Dersom vi behandler dine personopplysninger basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@hibotech.no.
For andre spørsmål om innsyn, retting, sletting mv. ta kontakt med Hibotech, tlf: 47 68 58 33. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen ta gjerne kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Vår kontaktinformasjon

Behandlingansvarlig for personopplysninger vi behandler er:

Hibotech AS
org.nr.995 671 042
ved daglig leder Hans Inge Normann.

Kontaktinformasjon til Hibotech AS:
Adresse: Vorsetøyveien 20, 8300 SVOLVÆR
E-post: post@hibotech.no
Telefon: +47 47 68 58 33